Image

Априлци

Намира се в северната покрайнина на Пазарджишкото поле, на 14 км северно от Пазарджик и на 29 км южно от Панагюрище. разположено от двете страни на  с южно изложение. По отношение на релефа си землището на Априлци се разделя на 2 части: северна хълмиста и южна равнинна. В северната изпъкват споменатите височини Сакарджа и Иланджа. Южната е ниската част от землището на Априлци и се спуска към Горнотракийската низина на юг.

Априлци е известно с плодородност и благоприятни условия за развитието на зеленчукопроизводство,  лозарство и овощарство. В последните години в селото са останали предимно от роми, като малкото българи са предимно пенсионери. Това етническо разпределение затруднява развитието на икономика и туризъм в този район. Въпреки това, живота в селото е мирен и спокоен. Голяма част от населението са християни. 

 В района на село Априлци земеделието и животновъдството е добре развито заради множество обработваеми земи, където се произвеждат плодове и зеленчуци и пасища. Основният поминък на населението е земеделието, всяка къща в селото има голям двор, където се отглеждат домашни животни, бобови, житни култури и зеленчуци. Климатът на селото е мек и предразполага за отглеждането на смокини, нарове, черници, лешници и др. Традиционна храна за местните на селото са зелници, което представлява баница със зеле. Местните отглеждат фъстъци и дини.