Image

С.БРАТАНИЦА

Братаница е село в Южна България към община Пазарджик.Село Братаница е разположено в Горнотракийската низина, на надморска височина около 228 м.

Климатът е умереноконтинентален, като лятото е слънчево и топло, а зимата мека и с малко сняг. Броя на живеещите в селото е около 2200 човека като са предимно християни. Населеното място разполага с кметство, църква, пощенска станция, основно училище, читалище и търговски обекти.

Братаница е едно от малкото на брой села, в които не са открити тракийски могили. Има участъци в, които са намерени  големи кюпове, но те не са достатъчно доказателство за да се установи тракийско присъствие.  Източно от селото се сочи място на оброчище „Св. Троица“, което е създадено може би в по късно време – турската епоха. Според Стефан Захариев манастирът „Св. Петър и Павел“ в съседните Родопи вероятно е бил построен във времето на византийския дук Григорий Куркуа през XII век. За поддържане на този манастир били дадени областите на съседните села Баткун, Ляхово, Паталеница и Братаница. Манастирът е имал метох в Братаница, който е съществувал и по турско време. Следователно селото е съществувало през XII век. Северозападно до днешното село се намират останки от старо селище. Може да се предположи, че тук се е намирало средновековното село. То било разрушено при турското нашествие, след което някой си Кьосе Мурад го възобновил - през времето на Османската империя бива наричано Кьосемуратово. Съществувало е през 1576 г., когато е правен списъкът на едрите овцевъди. А в турски документ от 1633 г. за българското население е казано, че има 12 стари и 8 нови български къщи. Селото е имало смесено население. След време били създадени 4 чифлика. По предание погрешно се допуска, че първият чифлик е създаден от Кьосе Мурад. Появата на посочените чифлици е по-ново явление. През 1934 г. селото е преименувано на Братаница.

В близост до селото минава река Чепинска или по известна под името Рибната река, която е близо 50 километра. Заради въздушните течения на реката климата на селото е умерен и рядко се срещат природни катаклизми. Поради плиткостта на подпочвени води основния поминък на местното население за доброто се явява развитие на зеленчукопроизводството. Местните в района отглеждат домати, краставици, пипер, жито и царевица. В миналото основна земеделска култура е била и тютюна.

През вековете  и до днес читалището  „Кирил и Методий“ в село Братаница е основен притегателен духовен център за местните жители и населените места в района.

Първото училище в селото се построява през 1870 година като учител е бил Лазар Тачов, който е учил в манастира. Ново училище е построено през 1910 година, а през 1938 година започва строежа на третото училище. Макар и чифлишко село, имало е будни българи, които са се интересували от революционното движение за освобождаване на България. Така в 1872 г. Васил Левски, придружен от Никола Ръжанков и Михо Стефанов, членове на революционния комитет в Пазарджик, е посетил Братаница, където се е срещнал с Атанас Хаджииванов и свещеника Партений Гешев.

Image
Image
Image