Image

Цар Асен

Цар Асен е село в Южна България  в община Пазарджик. В селото има една библиотека и две заведения. Преди е имало и детска градина, но вече е затворена. Надморското равнище е 300 – 499 m. Близо до него се намира и рудник. Старото име на селото е Караплии.

Около Цар Асен има множество горички и извори, чешмите с чиста изворна вода се ползват за напояване на добитък както и за питейни нужди. На територията на селото има два язовира: „Бяло Дере“ и „Азмъка“ чрез които се развива рибовъдството в района. Земите около селото се обработват със стопанска цел. В центъра на селото има паметник на загиналите през войните. В селото живеят няколко семейства от Кралство Англия. Има православна църква от 1921 година. Построена е с общи усилия на част от видните цар-асенци. ЖП линията Пловдив - Стрелча - Панагюрище минава близо до село Цар Асен. При откриването на същата с влак е преминал цар Борис III.