Image

ГЕЛЕМЕНОВО

Село Гелеменово е разположено до магистрала  “Тракия”, на 10 километра от град Пазарджик и е включено към община Пазарджик. Населението на селото е около 800 човека. Релефът е равнинно-хълмист със средна надморска височина от 240 м. Зимата е мека, а лятото горещо. Инфраструктурата на селото е добре развита, като също така е електрифицирано и водоснабдено.

В центъра се намират кметство, читалището, пощенската станция и училището. В Местни и хора от района посещават близката река през свободното си време за отдих и за да насладят на красивите гледки. 

 

Село Гелеменово има  читалището  НЧ „Нова младеж – 1927“, което се използва от стари и млади за извор на знание както в миналото така и до днес. 

НЧ „Нова младеж – 1927“, е типична  българска обществена институция, която изпълнява учебно-просветителски функции и самодейност. Към читалището има библиотека, която чрез своите дейности периодично се опитва да посее любовта към книгите в общността. Чрез различните клубове по интереси допълват мисията на НЧ „Нова младеж – 1927“ като участват най-активно в организацията и провеждането на общоселски и общински културни прояви.

Друг важен духовен център в село Гелемново е ОУ „Отец Паисий”. Което работи за формиране у учениците на национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация, за усъвършенстването на професионалните умения на учителския колектив и издигане авторитета на българския учител.

https://ou-gelemenovo.com/