Image

с.Главивница

Селото се намира на 210 метра надморска височина в западната част на Пазарджишко-Пловдивското поле, на по-малко от километър от центъра на град Пазарджик, с чиято промишлена зона граничи. Преобладаващото население на село Главиница са православни християни.

Село Главиница разполага със следните обществени институции:

  • Кметство;
  • Читалище„Пробуда - 1930“
  • Училище „Христо Ботев“
  • Църква „Арх. Михаил“
УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ"

Мото  "Мечтаем и успяваме заедно" .   ОУ „Христо Ботев” село Главиница е общинско училище на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет. 

По статут училището е основно и осигурява завършването на клас и придобиване на степен на образование.В него се обучават деца от І-ви да VІІ-ми клас в дневна форма на обучение, разпределени в 4 слети паралелки.

Организацията на учебния ден е целодневна –  задължителни часове се провеждат преди обяд, а часовете за организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси  след обяд.Целодневната организация на учебния ден се осъществява в група ЦДО І-ви да ІV-ти клас.

Image
Image
НЧ „ПРОБУДА – 1930 „
В летописната книга на село Главиница е записано така. През 1926 г. в селото пристига  учител Иван Николов Генов, роден в гр. Петрич. Буден младеж преживял черните септемврийски нищо на 1923 г.. Този младеж събира младежи от селото за да ги учи да четат и смятат. Това е ставало вечер когато са били по-свободни. Така се поставя началото на читалищната дейност в с. Главиница, което по-късно ще се приеме именото Читалище „Пробуда” с председател  Иван Генов. Днес читалището има библиотека, която непрекъснато се разраства с нови произведения, Женска Фолклорна група „Медени звънчета”  и Танцова формация „Тракийски ритми”. Тези дейности поддържат културния и социален живот в селото.