Image

Говедаре

Село Говедаре е част от община Пазарджик, като е разположено в Южен Централен планов регион на България. Според последни данни местността се обитава от 1500 жители над 400 къщи, като голяма част от тях са ромската етническа група.

 

Първите данни за съществуването на село Говедаре са намерени от 1530 година като неговото име било  Съгърджъкюберан (Немюсюлманско Говедаре). 

Както в повечето села около област Пазарджик, Говедаре е било заселено още по времето на траките. Древното племе се заселва по поречието на река Марица като се изхранва основно от животновъдство. Местното население отглеждало основно рогат добитък и коне, от там произлязло и името на населеното място. Местоположението на селото  определя преобладаващо равнинен релеф. В началото неговата локация е била на левия бряг на река Марица. Когато идва турското нашествие то бива унищожено до основи. Възстановява се отново на  десния бряг на река Марица. Поради честите наводнения селото се премества отново на левия бряг.  Точната дата на преместване не е известна. В района на селото има 4 могили и са намерени около 20 глинени съдове.  Предимно поминъкът на селото е от земеделие, а в землището на Говедаре има големи оранжерийни комплекси за производство на зеленчуци. Релефът е равнинен, а почвата пясъчно глинеста.