Image

Крали Марко

Село Крали Марко е тихо и спокойно село разположено в област Пазарджик. То е разположено на десния брах на река Луда Яна. Крали Марко е най- малко село към Община Пазарджик, с население под 150 човека, като голяма част от тях са пенсионери. Инфраструктурата е уредена с частично асфалтирана улична мрежа и осветление, канализация, телефонна мрежа. В селото има  църква, читалище и магазини.