Image

Мало Конаре

Село Мало Конаре се намира в съседство с международния път Пазарджик-Пловдив и магистрала „Тракия“. Разположено е на 8 км от град Пазарджик и на 28 км от град Пловдив. Най-близки села до Мало Конаре са Добровница,  Пищигово, Огняново и Цалапица (Област Пловдив). Като население наброява около 4000 души. Надморската височина на Мало Конаре е 209 метра. На запад землището на селото опира до река Луда Яна, като само в северозападния си край се прехвърля на запад от реката, а на север, изток и юг неговата ширина не е по-малко от 4 км. Релефът е равнинен, в зоната на река Луда Яна почвите са алувиални и делувиални ливадни.  

 

Селото възниква в късното средновековие като доганджийско и войнишко. След идването на турците по тези земи, селото придобива името Корукьой (Горско село), защото на югозапад от него е имало гъста дъбова гора. Второто си име Конаре добива поради обстоятелството, че в селото е имало конюшня, от която са се изпращали коне за Цариград. Другото село – Доганово, също е съществувало преди идването на турците. Но при нашествието в него се заселват 2000 турци и превръщат местната черква в джамия. Допуска се, че името Доганово идва от факта, че в селото са се отглеждали ловни соколи за високопоставени турци. След Освобождението, догановци се преселват в Конаре и селото се нарича Доганово Конаре.