Image

МИРЯНЦИ

Мирянци е село в Южна България. То се намира в община Пазарджик, в близост до река Марица.  Селото е изградено върху равното Тракийско поле. Преди освобождението е носело името Мюселиме. Според архивите това е името на турски бей, който изградил чифлик и хората в околността работели в него. След освобождението чифлика е продаден на Иван Войводов, който доразвил чифлика и дейностите, което създало предпоставки за увеличаване на местното население.
През 1879г.

отваря врати местното училище. От 1934 селото официално се казва Мирянци. През годините селото се развива в положителна посока заради близостта си до гр. Пазарджик.

  • 1947 г. се полагат основите и се открива читалище „Методи Шатеров в едно с местната библиотека.
  • 1947 г. селото се електрифицира ;
  • 1952 г.  създадена местната  радио уредба;
Село Мирянци за разлика от другите населени места в община Пазарджик има собствен Герб 
Блазон: Чрез салтир на лазур и сребро, в главата спускащ се гълъб със златен нимб, в основата две ръце в молитвен жест, всичко в сребро. Гербът е приет на 22 януари 2018 г. със заповед на кмета Христо Христов. Авторите са членове на Българското хералдическо и вексилоложко общество. Автор на проекта е Александър Алексиев, консултиран от Йован Йоновски, а художник е Радослав Илиев. Автор на блазона е д-р Стоян Антонов.
Съборът на селото се провежда на Свети Дух.