Image

Огняново

Огняново е село в Южна България, което се намира в община Пазарджик, област Пазарджик. Населението му е около 2472 души. Първоначално селото носи името Саладиново, обяснявано от народната етимология чрез саловете, които по време на османското владичество плуват по река Марица. По-вероятна обаче е версията, че населеното място е именувано по Саладин бей: османски първенец, който живеел в селото. Впоследствие в 1937 година селото се преименува на Марица, а в 1949 г. става Огняново  по името на партизанина Огнян, чиято паметна плоча стои на къщата, в която е живял, в непосредствена близост до училището.
Огняново се намира в Горнотракийската низина, в подножието на Бесапарските ридове, които са предпланини на Родопите. Разположено на левия бряг на река Марица, селото отстои на около 7 километра от общинския център Пазарджик, на около 10 километра от град Стамболийски и 30 километра от град Пловдив.

Край Огняново се намира античното селище се е наричало Бурдапа (Burdapa). В околностите му е открито известното тракийско светилище на Трите нимфи. То се е намирало в местността „Орешака“ в юзозападния край на селото между сегашната дига и сградите на бившето ТКЗС.

В 2 сгради на светилището и около тях са открити огромно количество оброчни плочки на Трите нимфи, на древногръцките богове Зевс и Хера, оловни надписани огледалца, глинени съдове и лампички, теракоти и антични монети.
Основното училище „Отец Паисий“ в село Огняново е първото светско училище в селото, открито през 1864 г. Най-напред се е помещавало в църквата, а 10 години по-късно се изгражда първата му самостоятелна сграда. Училището непрекъснато се разраства и през учебната 1904/05 г. учениците са вече 50 на брой. Любознателността довежда до откриването на прогимназия в селото на 5 октомври 1922 г. За директор е назначен учителят Стоян Захариев, местен жител, завършил висшето си образование в град Грац, Австрия.
Няколко години по-късно на съвместно заседание на училищното настоятелство и учителския съвет е взето решение, според което се определя патронът на училището – отец Паисий. Господин Захариев и местните първенци, подкрепяни изцяло от населението, подемат идеята за строеж на ново училище. Идеята е реализирана и на 1 май 1930 г. се прави първата копка, на 6 октомври 1931 г. тържествено е открита новата училищна сграда.