Image

Овчеполци

Овчеполци е село в Южна България. То се намира в община Пазарджик. Отстои на 19 км североизточно от гр. Пазарджик, на около 20 км северозападно от гр. Съединение и на около 45 км от гр. Пловдив.  Населението наброява около 1100 души. Релефът е  равнинно-хълмист, със средна надморската височина около 280 м.
Климатът в района е преходно-континентален, като се характеризира с мека зима със средна температура около 0ºС, топло и сухо лято със средна температура около 26ºС. Селото е благоустроено и с отлично уредена инфраструктура. Има кметство, църква, училище, детска градина и читалище.