Image

СБОР

Сбор е разположено на 2 км от пътя Пазарджик – Панагюрище. Населението на Сбор не надвишава 300 души, като така е сред най-малките в община Пазарджик. Релефът му е предимно низинен,  но на север се усещат леките възвишения на Средна гора. Климатът на селото е по-точно преходно-континентален към субтропичен тип средиземноморски. 

 

Image
Image
Image
Image
Image