Image

Синитово

Синитово, срещано и с неправилното изписване Синитево, е село в Южна България, област Пазарджик, община Пазарджик. Селото възниква през ХVІ – ХVІІ век. През Възраждането е чифлигарско село. Бег на селото е бил Хаджи Ибрямоглу, който имал чифлик и в Чангърлий (дн. Звъничево). След Освобождението в селото остава само българско население и земята става собственост на местните българи.