Image

Величково

Величково е село в Южна България, което е включено към община Пазарджик. Селото се простира на източния полегат склон на Бошулско-Величковски височини. Величково има досък до две от значимите реки в района - Марица и Тополница. В землището на селото тече река Тополница и в близост до нея е язовир Тополница. Климата на селото е мек и това дава възможност да е отглеждат повечето култури. Най- често срещани са зърно, ориз и др.  Развитието на животновъдство, лозарство и овощарство е добро заради високия процент на поливни земеделски земи. 

 

Различно от повечето населени места в България в село Величково младото население преобладава. Това се дължи основно на възможностите за работни места.