Image

ЮНАЦИТЕ

Юнаците е село в Южна България.  То се намира в община Пазарджик, област Пазарджик.  Селото е в най-западната част на Горнотракийската низина, част от общото Пазарджишко-Пловдивско поле, надморска височина около 225 метра. Юнаците  е разположено на южния бряг (десния) на река Тополница върху 3-5 метрова тераса. Намира се на 8 километра от град Пазарджик и на 5 километра от село Величково (най-близки села са Драгор, Величково и Сарая). Землището на селото е изключително равнинно, с добре изградена напоителна система от напоителни канали.  По турско време през селото, тогава Хаджилии, е минавал пътят от Пазарджик по южния (десния) бряг на река Тополница към Церово.

Първото килийно училище е открито около 1860 г. През 1878 г. се построява първата специална училищна сграда, а през 1928 г. – новата училищна сграда. Днешното училище е основно – ОУ „Христо Ботев“.

Читалище „Хаджи Найден Йованович“ е основано през 1935 г.

Хаджи Найден Йованович или Йоанович, известен като Татарпазарджичанина е български възрожденски учител, писател, книгоиздател и книжар.  Роден е в с. Хаджилий (дн. Юнаците), Пазарджишко. След смъртта на родителите си се преселва в Пазарджик. Учи и работи в Пазарджик при вуйчо си епископ Дионисий Агатоникийски. Сам се определя като „ревнител болгарского просвещения, учителя и книгопродавец по всея Словено-Болгария.” Учител е в   (до 1834). Няколко години е учител в Батак, после работи като книгоиздател и пътуващ книжар. Родоначалник на книгоиздателството и книжарството в България. Книгите си печата в Белград и Букурещ. Има предположения, че е автор на песента „Откога се е, мила моя майно льо“. Отпечатва и разпространява едни от първите литографии в България, с образите на исторически личности - българските царе Иван Шишман и Иван Владимир, Кирил и Методий и Александър Македонски. През периода 1843 - 1855 година издава 27 книги, без да се вземат предвид техните следващи издания или версии на сръбски език.

Найден Йованович умира на 22 март 1862 година в Белград.

Днес читалището в село Юнаците  носи неговото име. Към настоящия момент освен продължава мисията на  Найден Йованович за разпростаренение на книгите  с богатата си библиотека, но съхранява и българския дух и традиции с Танцовална Формация  „Тракийско злато”