АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО

 

 

Еко туризъм

Част от землището на Алеко Константиново се включва в   „Бесапарски възвишения“ попада в землищата на селата Бяга, Исперихово, Козарско, община Брацигово, на с. Алеко Константиново, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, община Пазарджик и на селата Капитан Димитриево и Радилово, община Пещера.