Сбор

 

 

Село Сбор има фолклорна група за народни песни и танци. В нея участват деца и възрастни жители на селото. Групата е участвала в много фестивали из страната.

Всяка година на 6 септември селото чества своя празник. От 2002 г. е възобновен празникът посрещане на Св. Георги на 5 май край селото около обреден камък и с това посрещане хората са измолвали от Св. Георги дъжд. В празника вземат участие всички, като жените правят обредни пити и се пеят песни за Св. Георги.

На 6 септември България празнува обявяването на Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Съединението е обявено за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

Както е известно, след Берлинския конгрес от 1878 г., страната ни е разделена на Княжество България и Източна Румелия, която остава под османска власт. Именно населението там започва движение за обединение – през 1880 г. е създаден Български таен централен революционен комитет (БТРЦК), който се бори да осъществи обединението.
В началото на 1885 г. начело застава Захари Стоянов, който решава съединението да стане под скиптъра на княз Александър Батенберг. Така, на 6 септември 1885 г., след навлизането в Пловдив на отрядите на Продан Тишков и майор Данаил Николаев, областният управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич е арестуван и е създадено временно правителство, начело на което е Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България.


Два дни по-късно, с манифест, княз Александър Първи Батенберг утвърждава официално съединението на областта и приема да бъде титулуван за в бъдеще като княз на Северна и Южна България. На 5 април 1886 г. съединението е признато и от делегатите на Великите сили (Германия, Австро-Унгария, Италия, Великобритания, Франция, Русия, Италия) и с българо-турската спогодба, Източна Румелия официално е призната за присъединена към Княжество България.