БРАТАНИЦА

 

 

ЧЕПИНСКА РЕКА

Чепинска река е с дължина 82,7 km, което я определя като среднодълга река. Тя е и със средноголям водосборен басейн – 899,6 km2. Той е част от водосборния басейн на р. Марица, а реката е един от първите нейни десни притоци. Чепинска река е с пролетен максимум на оттока (над 50 % от годишния). Извира в близост до вр. Малка Сюткя (2079 m) в Баташка планина, на около 1990 m н.в. В първите си километри е известна с името Рибна река, след което получава името Бистрица, а след навлизането си в Чепинската котловина е Чепинска река. Чрез система от подземни тунели част от водите на реката се прехвърлят в язовир Батак. Както на стотици други географски обекти в България са заменени турските им имена с български, така и името на река Ели дере е преименувано през 1942 г. на Чепинска река. Обаче с това име е известна и днес сред местното население и най-вече в село Ветрен дол, което също се казва Ели дере (от турски „ветровит дол“) до 1934 г. 1957 г. е уникална в хидроложко отношение година с големите количества валежи и причинените от тях наводнения в България. Наводнения се случват и по Чепинска река, а разрушения все още могат да бъдат видени. Щети има и при наводненията през 2005 г.

Image
Image
Image