р.Марица

 

 

Река Марица е най-дългата река на Балканския полуостров - 524,6 км. Дължината й в България е 321,6 км и я поставя на трето място след Искър и Тунджа. Марица е реката с най-голям водосборен басейн в България след Дунав. В Марица се вливат около 100 български реки. Голямото пълноводие се дължи най-вече на реките, които се вливат в нея в средното течение. Свързва страната ни с Гърция и Турция. Древното име на реката е Хеброс или Хебър. На старотракийски език “Марица” означава езеро или голяма вода.  Пътят на Марица Извира от Рила и в горното си течение е бистра и пенлива с много водопади. Тече на север, като на река Стара Костенецка един от притоците на Марица е красивият Костенски водопад. По-нататък пресича китната Долнобанска котловина, при гара Костенец завива на югоизток и навлиза в дълбокия живописен пролом Момина клисура. В края на пролома в река Марица се влива река Яденица, по която минава границата между планините Родопите и Рила. Оттук влиза в просторната Горнотракийска низина. Южно от Симеоновград реката навлиза в широкия Харманлийски пролом, а при Капитан Андреево напуска България и влиза в Турция. В Одринското поле приема двата си най-големи притока - Тунджа и Арда. Край град Енос се влива в Егейско море. Списък на реките в България, които всеки трябва да знае Река Марица извира от Маричините езера в Рила планина. Това са едни от най-красивите планински езера в страната. Намират се в Маричиния циркус, който се образува от върховете Голям близнак (2779 м) и Малък Близнак (2777 м) на запад, Маришки чал (2765 м) на юг и Манчо (2771 м) на югоизток. Общият броя на езерата е четири. Водите на Рила са едно от най-големите й богатства. Неслучайно едно от древните имена на планината “Роула”, дадено от траките, означава “водна планина”. По-късно славяните изменят името на “Рила”.

Река Марица преминава през община Пазарджик макар и не толкова пълноводна е живописна и красива.