Синитово

 

 

ТРАКИЙСКА КРЕПОСТ И ВИЗАНТИЙСКА КУЛА

Тракийска крепост и византийска кула има на Бесапарските възвишения на 3.86 km югоизточно по права линия от центъра на село Синитово. На билото на най- близкото до Синитово възвишение, на стратегическо място, бесите са издигнали голяма крепост. Крепостните стени са били изградени от местен камък без спойка. Крепостта има неправилна форма. По всяка вероятност е изпълнявала две функции - наблюдение на околността и отбрана на местното население от низината при опасност. Благодарение на Петър Овчаров, който я посети, знаем, че на най- високата и част през късната античност, византийците са издигнали наблюдателна кула, изградена от местен камък, споен с червен хоросан. В днешно време от крепостната стена на тракийската крепост са останали нищожни строителни фрагменти, а от кулата- над земята се вижда само 2-3 метра зид, висок около 0.5 m.

https://www.bulgariancastles.com/